GeoPark Kaolinrevier Hirschau
<<
Stanoviště 13

 

-

_

Žulový lom Krausöd
V lese, stranou průmyslové stezky se nachází zrušený kamenolom Krausöd. Příjezdová cesta k němu je místy ještě znát. Jemnozrnná žula, která se zde těžila, se používala jako lomový kámen na stavby domů ve Schnaittenbachu. Tento kamenolom patří k několika málo geologickým otvírkám přírodního kamene v kaolínovém revíru a představuje důležitý geotop.

Jemnozrnná žula je typickou horninou východobavorských prvohor. Asi před 300 miliony let pronikla do podstatně staršího rulového nadloží a v hloubce ztuhla. Po sejmutí stropních vrstev byla nyní po milionech let obnažena.

Renaturované kamenolomy vytvářejí významný sekundární životní prostor a představují pro řadu rostlinných a živočišných druhů poslední útočiště.

_ _
   
_

 

Kamenolom Krausöd
Jemnozrnná žula v kamenolomu Krausöd