GeoPark Kaolinrevier Hirschau
<<
Stanoviště 11

 

-

_

Sedimentační rybníky
Sedimentační rybníky jsou povrchové nádrže, které slouží např. k čištění vytěžených surovin mokrou úpravou.

Voda vzniklá úpravou surové zeminy, která je buď odváděna zpět do procesu úpravy nebo se dostává do odvodní stoky, musí být nejprve zbavena volně se pohybujících částic, především jílovitých nerostů. To se děje v menších sedimentačních rybnících na okraji dolu. Po sedimentaci se vyčištěná voda zase odčerpá. Na okraji těchto dočasných vodních ploch se velmi rychle rozvine druhotný biotop se vzácnou flórou a faunou jako v optimálních přírodních podmínkách, a to včetně druhů, které z dnešní kulturní krajiny již vymizely.

Pro znázornění oddělovacího procesu v sedimentačním rybníku je na modelu stanoviště č. 9 demonstrován „efekt sněhové koule“ pomocí kmitající nádoby z plexiskla.

_

_

Šidélko malé (Ischnura pumilio)

_

_

Paličkovec (Corynephorus canescens)

_

_

Kolenec rolní (Spergula arvensis)